Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS",

br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu,

ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju

pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje

vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, pravo na

upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe

sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i

registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao

i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu:

bezbednost saobraćaja).

Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi u pogledu

bezbednosti saobraćaja.

Član 2.

Kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo

unutrašnjih poslova - Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave.

Izuzetno, kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja vojnih vozila na putevima mogu

da vrše i nadležni vojni organi.

Neposredno regulisanje saobraćaja u zoni škole mogu vršiti školske saobraćajne

patrole i saobraćajne patrole građana.

Na delu puta na kome se izvode radovi neposredno regulisanje saobraćaja mogu vršiti

lica ovlašćena ovim zakonom.

Bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na

putevima donosi ministar unutrašnjih poslova.

Bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja vojnih

vozila na putevima donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Bliže propise o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole

donosi ministar unutrašnjih poslova uz pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za

poslove obrazovanja.

Bliže propise o načinu vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima na delu

na kome se izvode radovi donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

 

Preuzmite celokupni Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.


                      KONTAKT               
       
    Prvomajska 43,  
    Pančevo   
  Tel: +381 13 312 323   
  Fax: +381 13 333 522   
  Mob: +381 63 77 050 21  
  @: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
REGISTRACIJA VOZILA

                  

USLUGE U MAKS PETROLU

                   
- Registracija automobila   - Auto dijagnostika  
- Registracija teretnih vozila   - Benzinska stanica   
- Registracija motorcikala   - Tehnički pregled   
    - Tunel auto pranje  
       
       
     
Pratite nas i na društvenim
mrežama